ترجمه و تدریس خصوصی زبان انگلیسی www.shakibai.ir English to Persian translation ** مدرس و مترجم زبان انگلیسی tag:http://shakibai.mihanblog.com 2020-10-29T06:34:01+01:00 mihanblog.com تدریس خصوصی 2019-11-08T15:48:49+01:00 2019-11-08T15:48:49+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/67 خانم شکیبایی م تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کاشمرترجمه متون انگلیسی به فارسیسفارش بصورت آنلاین و تلفنی تلفن:09105022938
تدریس خصوصی زبان انگلیسی 
در کاشمر

ترجمه متون انگلیسی به فارسی
سفارش بصورت آنلاین و تلفنی


 تلفن:
09105022938
]]>
تـــرجمه متـــــــــــــون انگلیسی به فارسی 2018-10-11T18:10:22+01:00 2018-10-11T18:10:22+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/66 خانم شکیبایی م + تـــرجمه متـــــــــــــون انگلیسی به فارسی + تدریس خصــــــــــــوصی زبان انگلیسی   * ترجمه تمامی متون تخصصی انگلیسی به فارسی با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت در سریعترین وقت ممکن   + جهت اطلاع بیشتر و سفارش به شماره زیر تماس بگیرید: 09017323468 + تـــرجمه متـــــــــــــون انگلیسی به فارسی

+ تدریس خصــــــــــــوصی زبان انگلیسی

 

* ترجمه تمامی متون تخصصی انگلیسی به فارسی

با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

در سریعترین وقت ممکن

 

+ جهت اطلاع بیشتر و سفارش به شماره زیر تماس بگیرید:

09017323468

]]>
ماهیت ترجمه 2018-10-11T17:37:43+01:00 2018-10-11T17:37:43+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/63 خانم شکیبایی م ماهیت ترجمه ماهیت ترجمه متن همواره موضوع بحث‌برانگیزی بین محققان بوده است. ترجمه یک مطالعه‌ی علمی، اثر هنری، فرضیه تحقیقاتی یا مهارت فنی، یا شاخه‌ای از زبان‌شناسی و یا ادبیات است؟ درهرصورت مانند یک پل بین دو فرهنگ عمل می‌کند. به نظر می‌رسد که ترجمه یک پدیده یا فعالیت چندوجهی و پیچیده باشد. ترجمه مشترکات زیادی با علم و هنر دارد. گاهی اوقات ترجمه مانند آهنگ‌سازی و نقاشی، به‌شدت وابسته به خصیصه‌های ذاتی و شهود  مترجم است و مترجمان اغلب خلق‌وخو و شخ

ماهیت ترجمه

ماهیت ترجمه متن همواره موضوع بحث‌برانگیزی بین محققان بوده است. ترجمه یک مطالعه‌ی علمی، اثر هنری، فرضیه تحقیقاتی یا مهارت فنی، یا شاخه‌ای از زبان‌شناسی و یا ادبیات است؟ درهرصورت مانند یک پل بین دو فرهنگ عمل می‌کند. به نظر می‌رسد که ترجمه یک پدیده یا فعالیت چندوجهی و پیچیده باشد.

ترجمه مشترکات زیادی با علم و هنر داردگاهی اوقات ترجمه مانند آهنگ‌سازی و نقاشی، به‌شدت وابسته به خصیصه‌های ذاتی و شهود  مترجم است و مترجمان اغلب خلق‌وخو و شخصیت خود را در کارشان منعکس می‌کنند. برخلاف مترجمان که در کار خود باید تعداد متعددی از مشکلات را حل کنند، عنصر اصلی کار هنرمندان، زیبایی‌شناسی و ظرافت طبع است و این موضوع اجازه نمی‌دهد که هنر، ماهیت ترجمه تلقی شود. هنر، ماهیت ترجمه است و مانند تمامی هنرها پیچیده‌تر از آن چیزی هست به نظر می‌رسد.

مطالعات ترجمه می‌تواند به‌عنوان یک علم به شمار آید؛ و ترجمه‌ی تولیدشده نیز هنر و مهارت را در کنار هم در خود گنجانده استدر کل ماهیت ترجمه، ناشی از علم، هنر و مهارت استمسئله اصلی در این علم این است که یک ترجمه‌ خوب از زبان مبدأ به زبان مقصد صورت گیرد که معنا و مفهوم را به‌خوبی انتقال دهد.

 

]]>
success 2018-07-16T16:42:03+01:00 2018-07-16T16:42:03+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/62 خانم شکیبایی م How to succeed? Plan while others are playing Study while others are sleeping Decide while others are delaying Prepare while others are daydreaming Work while others are wishing Save while others wasting Listen while others are talking Smile while others frowning Persist while others are quitting

How to succeed?

Plan while others are playing

Study while others are sleeping

Decide while others are delaying

Prepare while others are daydreaming

Work while others are wishing

Save while others wasting

Listen while others are talking

Smile while others frowning

Persist while others are quitting

]]>
ترجمه زبان انگلیسی 2018-07-14T08:45:59+01:00 2018-07-14T08:45:59+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/61 خانم شکیبایی م + تـــرجمه متـــــــــــــون انگلیسی به فارسی+ تدریس خصــــــــــــوصی زبان انگلیسی* ترجمه تمامی متون تخصصی انگلیسی به فارسیبا بهترین کیفیت و مناسبترین قیمتدر سریعترین وقت ممکن+ جهت اطلاع بیشتر و سفارش به شماره زیر تماس بگیرید:09017323468و یا روی لینک زیر کلیک کنید.وب سایت : www.shakibai.ir
+ تـــرجمه متـــــــــــــون انگلیسی به فارسی
+ تدریس خصــــــــــــوصی زبان انگلیسی

* ترجمه تمامی متون تخصصی انگلیسی به فارسی
با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت
در سریعترین وقت ممکن

+ جهت اطلاع بیشتر و سفارش به شماره زیر تماس بگیرید:
09017323468
و یا روی لینک زیر کلیک کنید.
وب سایت : www.shakibai.ir


]]>
carnival of rust 2018-07-07T06:25:59+01:00 2018-07-07T06:25:59+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/60 خانم شکیبایی م D' you breathe the name of your saviour in your hour of need,  And taste the blame if the flavor should remind you of greed? Of implication, insinuation and ill will, 'til you cannot lie still, In all this turmoil, before red cape and foil come closing in for a kill   Come feed the rain 'cause I'm thirsty for your love dancing underneath the skies of lust Yeah, feed the rain 'cause without your love my life ain't nothing but this carnival of rust It's all a g D' you breathe the name of your saviour in your hour of need, 

And taste the blame if the flavor should remind you of greed?
Of implication, insinuation and ill will, 'til you cannot lie still,
In all this turmoil, before red cape and foil come closing in for a kill

 

Come feed the rain
'cause I'm thirsty for your love dancing underneath the skies of lust
Yeah, feed the rain
'cause without your love my life ain't nothing but this carnival of rust

It's all a game, avoiding failure, when true colors will bleed
All in the name of misbehavior and the things we don't need
I lust for after no disaster can touch, touch us anymore
And more than ever, I hope to never fall, where enough is not the same it was before

Come feed the rain...
'cause I'm thirsty for your love dancing underneath the skies of lust
Yeah, feed the rain
'cause without your love my life ain't nothing but this carnival of rust

Don't walk away, don't walk away, oh, when the world is burning
Don't walk away, don't walk away, oh, when the heart is yearning
Don't walk away, don't walk away, oh, when the world is burning
Don't walk away, don't walk away, oh, when the heart is yearning

 

]]>
مرا بغل کن 2018-07-07T06:22:42+01:00 2018-07-07T06:22:42+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/59 خانم شکیبایی م ]]> you 2018-06-28T06:05:07+01:00 2018-06-28T06:05:07+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/58 خانم شکیبایی م you were not born to just go to work, pay bills and die you were not born to just go to work, pay bills and die]]> ترجمه زبان انگلیسی 2018-06-28T05:50:36+01:00 2018-06-28T05:50:36+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/57 خانم شکیبایی م
]]>
آموزش خصوصی زبان انگلیسی 2017-12-10T18:53:55+01:00 2017-12-10T18:53:55+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/55 خانم شکیبایی م تدریس خصوصی زبان انگلیسی ترجمه متون انگلیسی به فارسی  تلفن:09017323468

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

ترجمه متون انگلیسی به فارسی

 تلفن:

09017323468

]]>
خُرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد 2017-08-02T09:46:57+01:00 2017-08-02T09:46:57+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/54 خانم شکیبایی م زندگی صحنه ی یکتای هنرمندیِ ماست ،هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ،صحنه پیوسته بجاست . خُرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یادبه رسم کهن، یاد میکنیم از آنها که وقتشان و مکانشان از ما جداست..یاد میکنیم از آنها که دلتنگشان میشویم…یاد میکنیم از آنها که هنوز دوستشان داریم…دلمان گرم به خاطره پدرهایی که نیستند، مادرهایی که رفته اند…دلمان گرم به یاد خواهرها و پدرهائیکه رفتند و دل ما پیش برادر بود وبرادرهایی که سفر کردند…به یاد آن عشق های بار بسته.. .
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندیِ ماست ،هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ،صحنه پیوسته بجاست .
خُرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد


به رسم کهن، یاد میکنیم از آنها که وقتشان و مکانشان از ما جداست..
یاد میکنیم از آنها که دلتنگشان میشویم…
یاد میکنیم از آنها که هنوز دوستشان داریم…
دلمان گرم به خاطره پدرهایی که نیستند، مادرهایی که رفته اند…
دلمان گرم به یاد خواهرها و پدرهائیکه رفتند و دل ما پیش برادر بود وبرادرهایی که سفر کردند…
به یاد آن عشق های بار بسته.. .
]]>
بیمه 2017-07-05T19:55:14+01:00 2017-07-05T19:55:14+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/52 خانم شکیبایی م چه سرمایه گذاری رو سراغ داری که فقط با روزی۲ تا ۳ هزار تومان، بشه برای آینده خودت و خانواده نگرانی مادی نداشته باشی؟ ؟ ؟ کسی رو سراغ داری که روز مبادا نداشته باشه ؟؟؟  یعنی روزهای: 1. غیر قابل پیش بینی، مثل هزینه های جاری بچه ها. 2. غیرقابل کنترل، مثل حادثه. 3. برخلاف میل باطنی، مثل چالش هایی که همه افراد دارن.  پس همه ما شدیداً نیازمند اطمینان از آینده هستیم . . . اگر با سرمایه بسیار اندکی که برای اغلب ما به حساب نمیآد، برای خرید بیمه عمر و تأمین آتیه، که ض چه سرمایه گذاری رو سراغ داری که فقط با روزی۲ تا ۳ هزار تومان، بشه برای آینده خودت و خانواده نگرانی مادی نداشته باشی؟ ؟ ؟

کسی رو سراغ داری که روز مبادا نداشته باشه ؟؟؟

 یعنی روزهای:

1. غیر قابل پیش بینی، مثل هزینه های جاری بچه ها.

2. غیرقابل کنترل، مثل حادثه.

3. برخلاف میل باطنی، مثل چالش هایی که همه افراد دارن.

 پس همه ما شدیداً نیازمند اطمینان از آینده هستیم . . .

اگر با سرمایه بسیار اندکی که برای اغلب ما به حساب نمیآد، برای خرید بیمه عمر و تأمین آتیه، که ضمانت بیمه مرکزی رو داره، سودش بیشتر از سپرده بانکی هست، پوشش بیماری خاص و جراحی، وام بدون ضامن و... داره، اقدام کنیم، صاحب تمام این مزایا و منافع هستیم . . .

 تو کل جهان، بیشتر از یک میلیارد انسان تحت پوشش بیمه عمر هستند . . .

 به امید روزی که بجای ١٠ میلیون ایرانی، ٨٠ میلیون ایرانی تحت پوشش این نوع بیمه نامه باشند . .

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

09105022938

کتایون شکیبایی معظم

مشاور بازاریابی و فروش
مشاور بیمه
مشاور MLM

]]>
بیمه 2017-07-05T19:46:48+01:00 2017-07-05T19:46:48+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/51 خانم شکیبایی م معرفی بیمه عمر و سرمایه گذاری :1- اصطلاحات رایج در بیمه عمر و سرمایه گذاری :هر شخص می تواند این بیمه نامه را برای خود و یا افراد خانواده اش تهیه کند، این شخص بیمه گذار نامیده میشود (به زبان ساده یعنی کسی که اقساط حق بیمه را پرداخت میکند ) .در صورتی که بیمه گذار برای خودش بیمه نامه تهیه کند، بیمه شده و بیمه گذار خود شخص می باشد و اگر بطور مثال برای فرزندش بیمه نامه تهیه کند ، فرزند او "بیمه شده" میباشد .اگر شما از یک شرکت ، بیمه نامه تهیه کنید شرکت ارائه دهنده پوشش های بیمه ، "بیمه گر" معرفی بیمه عمر و سرمایه گذاری :

1- اصطلاحات رایج در بیمه عمر و سرمایه گذاری :
هر شخص می تواند این بیمه نامه را برای خود و یا افراد خانواده اش تهیه کند، این شخص بیمه گذار نامیده میشود (به زبان ساده یعنی کسی که اقساط حق بیمه را پرداخت میکند ) .
در صورتی که بیمه گذار برای خودش بیمه نامه تهیه کند، بیمه شده و بیمه گذار خود شخص می باشد و اگر بطور مثال برای فرزندش بیمه نامه تهیه کند ، فرزند او "بیمه شده" میباشد .
اگر شما از یک شرکت ، بیمه نامه تهیه کنید شرکت ارائه دهنده پوشش های بیمه ، "بیمه گر" نامیده میشود.

بنابراین :
بیمه گذار شخصی که خود و یا دیگری را بیمه می کند و تعهد پرداخت حق بیمه را بر عهده دارد.
بیمه شده شخصی که تمام شرایط و مزایای بیمه نامه و همچنین پوشش های بیمه ای به نفع او صادر می گردد.
بیمه گر شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه ای می باشد. مانند : شرکت بیمه پاسارگاد
پس شما تا اینجا با اصطلاحات " بیمه گذار " ، "بیمه شده " و " بیمه گر" آشنا شدید.

2 - بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست ؟
بیمه عمر و سرمایه گذاری در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاری، شامل پوششهای بیمه ای بسیار زیادی می باشد.
این نوع بیمه یکی از پرطرفدارن ترین نوع بیمه در سراسر جهان است که با اضافه نموندن یک برنامه سرمایه گذاری امن به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفدارن بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می کند.
در این طرح افراد با پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آینده برای خود، از امکانات پوشش های بیمه عمر نیز برخوردار خواهند شد.

++ جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

09105022938

کتایون شکیبایی معظم

مشاور بازاریابی و فروش
مشاور بیمه
مشاور MLM

]]>
موفقیت 2017-05-04T06:26:26+01:00 2017-05-04T06:26:26+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/50 خانم شکیبایی م ]]> موفقیت 2017-05-04T06:07:10+01:00 2017-05-04T06:07:10+01:00 tag:http://shakibai.mihanblog.com/post/49 خانم شکیبایی م ]]>